ინტერნეტი
ტელეფონი
IP ტელეფონი
ტელევიზია
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
როგორ გავხდე აბონენტი
მობრძანდით ახალი ქსელების სერვის ცენტრში (საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით) და გააფორმეთ ხელშეკრულება ან გააკეთეთ Online განაცხადი.
* ხელშეკრულების სერვის ცენტრში გაფორმებისათვის საჭიროა თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.
ხელშეკრულების შაბლონები
ტელეფონის ხელშეკრულება ADSL ინტერნეტის ხელშეკრულება
IP ტელევიზიის ხელშეკრულება ოპტიკური ინტერნეტის ხელშეკრულება
IP ტელეფონის ხელშეკრულება Ethernet ხელშეკრულება
ოპტიკის ხელშეკრულება(ზუგდიდი) Ethernet ხელშეკრულების შაბლონი (გორი)