ინტერნეტი
ტელევიზია
ტელეფონი
ოფერტა
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
როგორ გავხდე აბონენტი
მობრძანდით ახალი ქსელების ნებისმიერ სერვის ცენტრში და გააფორმეთ ხელშეკრულება ან გააკეთეთ Online განაცხადი.
* ხელშეკრულების სერვის ცენტრში გაფორმებისათვის საჭიროა თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.
ADSL ხელშეკრულების შაბლონი ოპტიკის ხელშეკრულების შაბლონი
Ethernet ხელშეკრულების შაბლონი ოპტიკის ხელშეკრულება (ზუგდიდი)
Ethernet ხელშეკრულების შაბლონი (გორი)