ინტერნეტი
ტელევიზია
ტელეფონი
ოფერტა
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
დამატებითი მომსახურება
 
STOP სერვისი
თქვენ შეგიძლიათ წლის მანძილზე 3 თვით ისარგებლოთ სტოპსერვისით, ანუ მომსახურების დროებითი შეჩერებით ხელშეკრულების გაუქმების გარეშე. სტოპსერვისით სარგებლობისას არ დაგერიცხებათ მომსახურების ტარიფი..

სტოპსერვისის გააქტიურება 1 ლარი
 
სტატიკური IP მისამართი
შეგიძლიათ ისარგებლოთ სტატიკური IP მისამართის მოწყობის სერვისით. სტატიკური IP მისამართის მოწყობა (ერთჯერადად ყოველ IP მისამართზე) 50 ლარი

გამოყოფილი არხი
„ახალი ქსელები“ გთავაზობთ გამოყოფილი არხის მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობას. თითოეული ასეთი არხის მოწყობა და მომსახურების საფასური ინდივიდუალურია შეკვეთის მიხედვით.