ინტერნეტი
ტელეფონი
IP ტელეფონი
ტელევიზია
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
დამატებითი მომსახურება
 
STOP სერვისი
თქვენ შეგიძლიათ წლის მანძილზე 3 თვით ისარგებლოთ სტოპსერვისით, ანუ მომსახურების დროებითი შეჩერებით ხელშეკრულების გაუქმების გარეშე. სტოპსერვისით სარგებლობისას არ დაგერიცხებათ მომსახურების ტარიფი..

სტოპსერვისის გააქტიურება 1 ლარი